Rp Gliese Hotel Lobby 01

Komfort på kjøpet!

Varmepaneler

I et rom oppvarmet av varmestrålere kan du oppnå en følt temperatur på 22 °C, og bare betale for en temperatur på 20 °C. Med strålevarme får du komfort på kjøpet! Strålevarme er den mest effektive varmemetoden ettersom det er mennesker og flater som trenger oppvarming, ikke luft.

Det viktige innemiljøet

Vi tilbringer mer enn 90 % av livet innendørs, hjemme og på jobben. Et godt innemiljø øker følelsen av velvære og yteevnen betraktelig. Blant annet reduseres følsomhet og finmotorikk i fingrene ved 20 grader, og ved 16 grader blir det vanskelig å skrive.

God varmekomfort

God varmekomfort betyr at du verken er kald eller ubehagelig varm. Når det gjelder hva en person oppfatter som behagelig, er det viktig å ikke tenke for mye på hva termometeret viser. Lufttemperaturen er en del av varmekomforten, men oppfatningen påvirkes også av varmeutvekslingen med flatene i omgivelsene og om luften er i bevegelse. I et vanlig rom blir vi like påvirket av lufttemperaturen som varmeutvekslingen. Begge disse faktorene utgjør det vi kaller operativ temperatur, og er en mye bedre målemetode for komfort enn bare å se på termometeret. Hvordan vi er kledd og hvor mye vi beveger på oss, påvirker også hvordan vi opplever innemiljøet. Dessuten er folk forskjellige, og det vi opplever som behagelig, kan variere en hel del. Studier viser at andelen misfornøyde mennesker aldri er mindre enn 5 %.

Med varmestrålere kan du redusere lufttemperaturen med noen grader, samtidig som du beholder varmekomforten. Siden 1 °C lavere lufttemperatur gir omtrent 5 % lavere energiforbruk, fører det til store energibesparelser!

Varmestrålere gir varme der det trengs

En varmestråler varmer både flatene og menneskene i rommet, og deretter varmer flatene opp luften. Desto kaldere en flate er, jo mer varmeenergi vil den "suge" til seg. Vinduer og andre kalde flater får derfor en større andel av varmen. Varmen havner der det er størst behov. Temperaturforskjellene i rommet og på ulike flater vil alltid prøve å jevne seg ut, og varmefordelingen mellom taket og gulvet blir derfor svært jevn. Strålevarme er den mest effektive varmemetoden ettersom det er mennesker og flater som trenger oppvarming, ikke luft.

Lavere lufttemperatur trenger ikke bety kaldere miljø

Hvis temperaturen på flatene blir høyere, kan lufttemperaturen senkes deretter, med samme operative temperatur, ettersom menneskekroppen dermed mister mindre varme til omgivelsene. Med varmestrålere kan du redusere lufttemperaturen med noen grader, samtidig som du beholder varmekomforten. Siden 1 °C lavere lufttemperatur gir omtrent 5 % lavere energiforbruk, fører det til store energibesparelser!

Frico.

Komfort for alle behov

Alle har ulik oppfatning av hva som er komfort, i tillegg til at det avhenger av bekledning og aktivitetsnivå. Strålevarme er den eneste teknologien som gjør det mulig å justere den operative temperaturen etter behov. Varmestrålere kan brukes til oppvarming av et helt lokale, deler av et lokale eller en isolert arbeidsplass. Det kan for eksempel være nødvendig med tilleggsvarme på kontorer i et kaldt lager eller i en resepsjon.