Frico

78 SWS-enheter varmer opp lagerbygning på 32 000 m2

I januar 2014 skal det nye lager- og kontorbygget til Tingstad Papper stå ferdig. Bygget er på 32 000 m2 og får varme og kuldevern fra 78 SWS-enheter samt AGS5000.

På nyåret 2014 flytter Tingstad Papper inn i nye lager- og kontorlokaler ved E6 nord i Göteborg. Tingstad Papper produserer og selger kontorrekvisita, klær, verneutstyr og rengjøringsmidler og kjemikalier. Nybygget har et areal på 32 000 m2 og skal miljømerkes i henhold til GreenBuilding-standarden.

Vi i Frico  avla byggeplassen et besøkt siden de har valgt våre SWS- og AGS5000-løsninger til oppvarming og kuldevern i lokalene.

På byggeplassen møtte vi formann Andreas Kielén og Jesper Eriksson, som er rørlegger i Högbergs Rör (HVAC). De har vært ansvarlige for montering av de 78 SWS-enhetene langs veggene i det store lagerbygget. Fricos gunstige priser og lange erfaring har bidratt til at nettopp disse produktene ble valgt. Fricos SWS-vifter oppfyller dessuten støykravene for lokalene. Montering og installasjon av produktene har vært problemfritt.

Tingstad Papper blir et flott lagerbygg, og vi gleder oss til å komme tilbake til når det er ferdigstilt.


Følg oss på våre sosiale kanaler
Feedback