Frico

LKAB gruva, Sverige

Verdens største og mest moderne underjordiske jernmalmgruve ligger i Kiruna. For øyeblikket skjer gruvedriften litt mindre enn 775 meter under bakken.

For å komme dit må man reise ca. 10 kilometer med bil eller buss, noe som tar nesten en halv time.

De som skal besøke gruven blir transportert til LKABs nye informasjonssenter, Info-Centre 540, som ligger på et eldre hovednivå på 370 meters dybde. Hele besøksanlegget blir oppvarmet av Frico Elztrip.

Info-Centre 540 har et gruvemuseum, et maskinmuseum, demonstrasjonsområder, en kafé og en kombinert multimedia-, film- og forelesningssal med sitteplasser til 150 personer.


Følg oss på våre sosiale kanaler
Feedback