Frico

Hotell höga kusten, Sverige

I nordenden av Höga Kusten-broen, på Hörnöberget, ligger Hotel Höga Kusten. Her er kaldraset fra de store vinduspartiene eliminert ved å montere Thermocassette i taksystemet. Ettersom stålkassettene glir usedvanlig godt inn i takkonstruksjonen, er installasjonen både diskret og meget effektiv.


På bildet ser vi to HP 600-enheter montert i taksystemet.


Følg oss på våre sosiale kanaler
Feedback