ChampStasjonære varmluftsvifter med vannvarme

Intelligent og energieffektiv varmluftsvifte

  • Utstyrt med EC-vifter for trinnløs viftestyring

  • Smart Control – direkte, via app eller BMS

  • Lavt lydnivå

  • Enkel montering med kabel og plugg

  • For vanntilkobling
Redusere kostnader, øke effektiviteten

Champ varmevifte tilbyr funksjoner som returvanntemperaturkontroll og en modulær aktuator, som effektivt minimerer energitap og sikrer økonomisk drift.

Intelligent og stillegående

Med sine avanserte funksjoner gir Champ helautomatisk romoppvarming tilpasset hvert unike bruksområde. På denne måten muliggjøres optimalisert energisparing og komfort med minimal innsats. Svært lavt lydnivå og optimale innstillinger er muliggjort av EC-motorens trinnløse styring av luftstrømmen.

Enkel installasjon og komfort

Champ varmevifte gir enkel installasjon og leveres med kabel og plugg. Den er kompatibel med diverse tilbehør og kan roteres for å finne rør på enten venstre eller høyre side. Dette sikrer uanstrengt plassering og forenkler en enkel og fleksibel installasjon.

Utnytter restvarme

Champ kan effektivt bruke restvarme, redusere energitap og maksimere energiutnyttelsen. Ved utnyttet restvarme minimeres behovet for fossilt brensel, noe som gir redusert miljøbelastning.

Champ er en stillegående varmevifte med mange energisparende funksjoner, for vanntilkobling. Champ er ideell for bruksområder der varmevifte er vanlig å bruke, som industri- og næringsbygg, samt miljøer med strenge støykrav.

Varmeviftene kan monteres fast på vegg for horisontal luftfordeling, eller i tak for vertikal luftfordeling. Monteringsbraketter kommer i tillegg. Hvis filterdelen SWF brukes, er det ikke behov for braketter.

Champ varmevifte er beregnet for permanent installasjon. Champ er utstyrt med 1,8 m kabel med støpsel for tilkobling til jordet uttak. Ved å dreie varmeviften er rørkoblinger mulig på begge sider.

Bredt utvalg av kontroller og tilbehør.

Vannoppvarmede enheter skal suppleres med ventiler. Ventilsystemet styrer vannstrømmen og aktiverer maksimal varme kun ved behov.

Denne varmeviften kommer med et integrert PC-kort og må suppleres med det intelligente kontrollsystemet FC etter eget valg. FC muliggjør mange smarte og automatiserte funksjoner, inkludert returvanntemperaturkontroll, som minimerer energitap og gir lave driftskostnader. Det er fire forskjellige pakker å velge mellom, avhengig av dine behov – Direct, Smart, Pro eller Building (BMS).