Rp Gliese Hotel Lobby 01

Gratis komfort med varmepaneler!

Strålevarmepaneler

I et rum, der opvarmes med infrarøde varmepaneler, kan du opnå en opfattet temperatur på 22 °C, men kun betale for en temperatur på 20 °C. Med infrarød opvarmning er komforten gratis! Det er den mest effektive måde at varme på, fordi det er mennesker og overflader, der skal opvarmes, ikke luften.

Det vigtige indeklima

Vi tilbringer mere end 90 % af vores liv indendørs, i vores boliger og på arbejdspladsen. Et godt indeklima forbedrer vores velvære og ydeevne væsentligt. For eksempel reduceres følsomhed og finmotorik i fingrene ved 20 grader, og ved 16 grader bliver det svært at skrive.

God varmekomfort

God varmekomfort betyder, at du hverken fryser eller har det ubehageligt varmt. Når det gælder, hvad en person opfatter som behageligt, er det vigtigt ikke at hænge sig i, hvad termostaten viser. Lufttemperaturen er en del af varmekomforten, men vores opfattelse er også knyttet til strålingsudvekslingen med de omgivende overflader, og om luften bevæger sig.

I et normalt rum påvirkes vi lige så meget af lufttemperaturen som strålingsudvekslingen. Begge disse faktorer udgør, hvad der kaldes den operative temperatur, og det er en meget bedre måde at måle komforten på end blot at kigge på termometeret. Hvordan vi er klædt på og vores aktivitetsniveau påvirker også, hvordan vi oplever indeklimaet. Endvidere er mennesker forskellige, og hvad vi opfatter som behageligt varierer betydeligt. I henhold til undersøgelser er andelen af utilfredse personer aldrig mindre end 5 %.

Med varmepaneler kan du sænke lufttemperaturen et par grader, men bibeholde den samme varmekomfort. Eftersom en 1 °C lavere lufttemperatur giver ca. 5 % lavere energiforbrug, kan der opnås væsentlige besparelser!

Infrarøde varmepaneler giver varme, hvor der er behov for den

Et varmepanel varmer både overfladerne og personerne i rummet. Overfladerne opvarmer så luften. Jo koldere en omgivende overflade er, jo mere varmeenergi vil den suge til sig. Vinduer og andre kolde overflader får derfor en større andel af varmen. Varmen ender, hvor der er mest behov for den.

Temperaturforskellene i rummet og på forskellige overflader forsøger altid at udligne sig, og temperaturfordelingen mellem loftet og gulvet bliver meget jævn. Infrarød varme er den mest effektive måde at varme på, fordi det er mennesker og overflader, der skal opvarmes, ikke luften.

Lavere lufttemperatur betyder ikke nødvendigvis at man fryser mere

Hvis overfladernes temperatur øges, kan lufttemperaturen sænkes tilsvarende, med den samme operative temperatur, fordi menneskekroppen så vil miste mindre varme til omgivelserne.

Med varmepaneler kan du sænke lufttemperaturen et par grader, men bibeholde den samme varmekomfort. Eftersom en 1 °C lavere lufttemperatur giver ca. 5 % lavere energiforbrug, kan der opnås væsentlige besparelser!

Frico.

Komfort for ethvert behov

Opfattelsen af, hvad der er behageligt, varierer fra person til person, og er afhængig af beklædning og aktivitetsniveau. Infrarød opvarmning er den eneste teknologi, der giver mulighed for at variere den operative temperatur, hvor behovene er forskellige. Infrarøde varmepaneler kan benyttes til at opvarme hele lokalet, en del af lokalet eller et specifikt arbejdsområde. For eksempel kan der være behov for ekstra varme ved kontorområder i en kold lagerbygning eller ved en receptionsdisk.