Gør dit elektriske varmesystem mere effektivt

Luftkonvektor PF Smart

Sænk dit energiforbrug uden store investeringsomkostninger med Fricos luftkonvektor PF Smart. Vi har udført test i et virkeligt miljø, hvor PF Smart blev sammenlignet med en traditionel radiator. Resultatet viste, at Fricos luftkonvektor opvarmede rummet til den ønskede temperatur 30-40 % hurtigere.

Skift om fra en elektrisk radiator til en luftkonvektor

I øjeblikket er elektricitetspriserne og varmeudgifterne en bekymring for mange boligejere. Hvis du gerne vil reducere dit energiforbrug uden at skulle investere i en anden opvarmningsløsning, såsom et vandbåret varmesystem, er Fricos luftkonvektor PF Smart en fremragende løsning, der giver hurtig og omkostningseffektiv opvarmning.

Varmen fra en luftkonvektor når alle steder hen, og luftstrømmen udligner endvidere temperaturforskellen mellem gulvet og loftet, hvilket giver højere virkningsgrad og lavere energiforbrug i forhold til radiatorer uden en blæser.

Varm dit hus hurtigere med Fricos luftkonvektor PF Smart

Testene blev udført i et virkeligt miljø, en opholdsstue i en bolig i Midtsverige. Fricos PF Smart blev sammenlignet med en traditionel radiator med samme varmeeffekt.

Testen blev udført i et hus, hvor den ene del består af en vinduesfront og en dobbeltdør med glas. Temperaturen blev målt flere steder i højder på 0,2 m, 1,2 m, 1,8 m og 3 m. Før testen blev påbegyndt, var temperaturen 10 °C jævnt fordelt i det uopvarmede rum.

1. Traditionel radiator 2. Frico luftkonvektor PF Smart

Det tog derefter 3,5 timer for PF Smart at opvarme rummet til den ønskede temperatur på 20 °C. Den traditionelle radiator havde brug for yderligere 1,5 timer. Testen konkluderer, at Fricos luftkonvektor opvarmer rummet 30-40 % hurtigere.

Lille, let og nem at få plads til!

Boligejer, Midtsverige

Spar energi med PF Smart

Muligheden for at spare energi ved at sænke temperaturen under visse perioder i løbet af dagen kan udnyttes bedre, fordi PF Smart kan starte senere og stadig hæve temperaturen til det ønskede komfortniveau.

På grund af den gode varmefordeling er radiatorernes placering ikke så vigtig. Det er ikke nødvendigt at placere en radiator under hvert vindue, og derfor kan man nøjes med færre luftkonvektorer, end hvis rummet opvarmes med radiatorer.

Hvis du har en brændeovn, er PF Smart det perfekte supplement, da den hjælper med at fordele den varme luft i rummet. PF Smart er også mindre og lettere end tilsvarende traditionelle radiatorer med den samme effekt.

Fordele ved en Frico luftkonvektor

  • Opvarmer rummet 30-40 % hurtigere

  • Sænker varmen automatisk i bestemte perioder med ugeprogrammet

  • Let at installere

  • Jævn varmespredning i hele lokalet

  • 10 % lavere energiforbrug

  • Elegant design

  • Høj kvalitet