Frico

Technológia Thermozone - oveľa viac ako len metre kubické za hodinu!

Navrhujete a porovnávate vzduchové clony iba podľa vzduchového výkonu? V tom prípade robíte chybu!

Vzduchové clony Frico sú vyvinuté na základe technológie Thermozone. Clona je oveľa efektívnejšia, pretože vytvára účinnú ochranu po celej ploche dverí až k podlahe. Výsledkom je optimalizovaná vzduchová clona, ktorá poskytuje výbornú vnútornú klímu,  je energeticky účinná a poskytuje dobrý hlukový komfort.

Technológia Thermozone sa nezaoberá len vzduchovým výkonom clony ale aj vzťahom medzi množstvom vzduchu a jeho rýchlosťou.  

Bežná chyba
Väčšina architektov, projektantov a developerov je zvyknutá posudzovať vzduchové clony len na základe ich vzduchového výkonu, pričom vôbec neberú do úvahy rýchlosť vzduchu. Ak sa však tento aspekt pri navrhovaní a výbere clôn neberie do úvahy, môže to v konečnom dôsledku znamenať nekomfortnú vnútornú klímu.

Dôležité porovnanie
Veľmi dôležité je nielen to, že clona má správny vzduchový výkon ale aj to, že má vzduchový prúd správnu rýchlosť v celom profile dverí, hlavne však pri podlahe, kde je nápor studeného vzduchu prenikajúceho dovnútra najväčší. Optimálna vzduchová bariéra má naviac okrem správneho pomeru vzduchový výkon/rýchlosť vzduchu aj výfukovú mriežku, ktorá je navrhnutá tak, aby mal vyfukovaný vzduch správny smer a minimálne turbulencie. Znalosť týchto faktorov pomáha navrhnúť a vyrobiť takú vzduchovú clonu, ktorá účinne oddelí vnútorné a vonkajšie prostredie a vytvorí optimálnu ochranu.  

Dôležité komponenty
Technológia Thermozone je fráza opisujúca, čo je pre Frico pri návrhu vzduchovej clony dôležité. Technológiu Thermozone  si je možné predstaviť nasledovným celkom jednoduchým spôsobom.

Predstavte si, že chcete poliať kvetinový záhon vzdialený 10m, ale hadica na polievanie je príliš krátka.
Scenár č.1: 
Ak hadica nemá žiadnu koncovku bude prúd vody síce silný, nedosiahne však až do vzdialenosti 10m. Dôvodom je príliš nízka rýchlosť vody (obrázok 1).

Scenár č.2:
Ak hadicu pripojíme na tlakový čistič bude voda vystrekovaná veľkou rýchlosťou, opäť však nedosiahne do vzdialenosti 10m.  
Dôvodom sú príliš vysoké turbulencie vo vodnom prúde spôsobené tlakovým čističom (obrázok 2).

Scenár č.3:
 Ak však použijete trysku, ktorá Vám umožní nastavenie množstva a rýchlosti vody (optimalizujete prúd vody) ľahko dosiahnete aj kvetinový záhon vo vzdialenosti 10m.

Vzduchový prúd sa fyzicky správa veľmi podobne ako prúd vody. Scenár opisujúci situáciu v ktorej chcete poliať 10m vzdialený kvetinový záhon príliš krátkou polievacou hadicou je porovnateľný s princípom technológie Thermozone. V našom prípade potrebujeme účinne dostať vzduch vyfukovaný clonou umiestnenou nad dverným otvorom až k podlahe, kde je najväčšia záťaž od exteriéru.

Energetická účinnosť a dobrý hlukový komfort
Optimalizáciou vzduchového prúdu sme dosiahli, že clony Frico používajú presne toľko vzduchu, koľko je potrebné na vytvorenie na vytvorenie efektívnej bariéry a nie zbytočne viac.

Táto optimalizovaná bariéra je o to viac energeticky účinnešia, pretože na ohrev vzduchu spotrebuje menej energie. Menší vzduchový výkon znamená aj nižšiu hladinu hluku, pretože zdrojom hluku je práve množstzvo vzduchu prechádzajúce clonou.

Navyše majú clony Frico nasávaciou mriežku umiestnenú vo vrchnej namiesto čelnej časti čo tiež pozitívne vplýva na hladinu hluku. Celkový výsledok je optimálna vzduchová bariéra, ktorá je energeticky účinná a poskytujúca dobrý hlukový komfort.

Technológia Thermozone a budúcnosť
Spoločnosť Frico neustále pracuje na vylepšení technológie Thermozone. Z tohto dôvodu bolo vo švédskom sídle spoločnosti v Partille vybudované nové veľké testovacie centrum. Jedným z hlavných cieľov je rozšírenie znalostí ako prispôsobiť tvar a nastavenie výfukovej trysky/mriežky pre rôzne situácie. Či už sa jedná o výdajné okienko v McDonalds alebo skladové brány v IKEA – vždy sú potrebné iné vzduchové výkony a sila ochrannej bariéry.


Sledujte nás na
sociálnych sieťach
Feedback