Frico

Polityka prywatności

Ochrona danych

 

Informacje ogólne o polityce prywatności

My, firma Frico AB, mieszcząca się pod adresem Industrivägen 41, SE-433 61 Sävedalen (część grupy Systemair) w Szwecji, zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), przedstawiamy szczegółowe informacje na temat przetwarzania zestawu danych osobowych użytkownika (w dalszej części określanych terminem „dane”).

Rozporządzenie RODO zobowiązuje do zapewnienia ochrony danych osobowych użytkownika w czasie ich przetwarzania.

W dalszej części tego dokumentu informujemy, jakie dane osobowe użytkownika są zbierane i przetwarzane oraz jakie prawa przysługują użytkownikowi w stosunku do tych danych.

 

Cel przetwarzania:

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest konieczne w celu realizacji jego zamówień i wypełnienia warunków umowy. Cele przetwarzania danych użytkownika zostały podane poniżej.

Zgodnie z artykułem 6, ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO przetwarzamy dane, aby:

 • wypełniać zobowiązania umowne;
 • określić limit kredytowy klienta;
 • określić kwotę kredytowania zamówienia;
 • obsługiwać płatności;
 • dostarczać zamawiane towary i usługi;
 • przekazywać adres i dane kontaktowe użytkownika dostawcom usług logistycznych, aby umożliwić dostawę jego towarów;
 • przekazywać adres i dane kontaktowe użytkownika naszym wewnętrznym i zewnętrznym serwisantom w celu świadczenia usług;
 • zapisywać dane użytkownika w systemie CRM grupy Systemair w celu przygotowywania ofert, planowania i koordynacji wizyt serwisowych lub sprzedaży części zapasowych.

Zgodnie z artykułem 6, ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, mając prawnie uzasadniony interes, aby rozwijać nasze relacje biznesowe poprzez marketing bezpośredni poprzez:

 • wysyłanie ciekawych informacji na temat naszych produktów lub promocji.

Zgodnie z artykułem 6, ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO, za zgodą użytkownika, poprzez:

 • wysyłanie biuletynu firmowego.

 

Czas przetwarzania

Przetwarzamy dane użytkownika wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji umowy lub bieżących transakcji oraz wypełnienia wymogów podatkowych w zakresie ich zachowywania. Obejmuje to także wspieranie wzajemnych relacji biznesowych.

Dokumenty handlowe są archiwizowane odpowiednio przez 6 i 10 lat, zgodnie z kodeksem prawa handlowego i kodeksem podatkowym.

Dopóki użytkownik nie wyrazi sprzeciwu, będziemy wykorzystywać te dane do obsługi klienta oraz wzmacniania wzajemnych relacji biznesowych.

Jeśli użytkownik zażąda usunięcia jego danych, zrobimy to niezwłocznie, o ile nie będzie to sprzeczne z realizacją bieżących transakcji oraz wypełnianiem wymogów podatkowych w zakresie ich zachowywania.

 

Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą:

Zgodnie z Rozporządzeniem RODO użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • prawo do informacji na temat przetwarzania danych użytkownika;
 • prawo do poprawy lub usunięcia danych użytkownika;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (tylko możliwość przechowywania);
 • prawo do sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Mamy nadzieję, że te informacje pomogą użytkownikowi skorzystać z jego praw dotyczących zestawu jego danych osobowych.

 

1. Omówienie ochrony danych

Informacje ogólne

Poniżej znajduje się skrócony opis, co się dzieje z danymi osobowymi użytkownika, kiedy odwiedza on naszą witrynę internetową. Dane osobowe to dowolne dane, które umożliwiają identyfikację użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności poniżej.

Zbieranie danych w naszej witrynie internetowej

Kto odpowiada za zbieranie danych w tej witrynie internetowej?

Dane zbierane w tej witrynie internetowej są przetwarzane przez jej administratora. Dane kontaktowe administratora można znaleźć w informacjach prawnych witryny internetowej.

Jak zbieramy dane użytkownika?

Pewne dane są zbierane, kiedy użytkownik sami ich nam udziela. Mogą to być na przykład dane wprowadzane w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie przez nasz system informatyczny, kiedy użytkownik odwiedza witrynę internetową. Są to głównie dane techniczne, takie jak używane przez użytkownika przeglądarka internetowa i system operacyjny, czy też czas dostępu do strony. Te dane są zbierane automatycznie w momencie odwiedzenia naszej witryny internetowej.

Do czego wykorzystujemy dane użytkownika?

Część danych jest zbierana, aby zapewnić prawidłowe działanie witryny internetowej. Inne dane mogą zostać użyte do analizy korzystania z witryny przez odwiedzających.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w zakresie jego danych?

Użytkownik zawsze ma prawo zażądać informacji na temat przechowywanych danych, ich pochodzenia, odbiorców i celu ich zbierania, nie ponosząc żadnych kosztów. Użytkownik ma także prawo zażądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia danych. W razie dodatkowych pytań na temat prywatności i ochrony danych, użytkownik może skontaktować się z nami w każdym momencie, wykorzystując adres podany w informacjach prawnych. Oczywiście użytkownik może także wnieść skargę do odpowiednich organów nadzorczych.

Analityka i narzędzia innych firm

Odwiedzając naszą witrynę internetową, mogą być przeprowadzane analizy statystyczne zachowania użytkownika w Internecie. Służą do tego głównie pliki cookies i analityka. Analiza zachowania użytkownika w Internecie jest zazwyczaj anonimowa, tj. nie będziemy w stanie zidentyfikować go na podstawie tych danych. Użytkownik może sprzeciwić się tej analizie lub ją uniemożliwić, rezygnując z korzystania z pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

Użytkownik może sprzeciwić się tej analizie. Poniżej informujemy użytkownika, jak skorzystać z dostępnych możliwości w tym zakresie.

 

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Administratorzy tej witryny internetowej traktują ochronę danych osobowych użytkownika bardzo poważnie. Traktujemy dane osobowe użytkownika jako poufne i zgodnie z przepisami ustawowymi o ochronie danych oraz z niniejszą polityką prywatności.

W przypadku korzystania z tej witryny internetowej będą zbierane różne dane osobowe. Dane osobowe to dowolne dane, które umożliwiają identyfikację użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie zbieramy informacje i do jakich celów je wykorzystujemy. Wyjaśnia też, jak i w jakim celu to robimy.

Należy pamiętać, że dane przesyłane przez Internet (np. pocztą e-mail) mogą być narażone na naruszenie bezpieczeństwa. Całkowita ochrona danych użytkownika przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

 

Informacja na temat podmiotu odpowiedzialnego za tę witrynę internetową

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w tej witrynie internetowej jest:

Frico AB
Industrivägen 41
SE-433 61 Sävedalen
Telefon: +46 31 336 86 00
E-mail: mailbox@frico.se

Podmiot odpowiedzialny to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub razem z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i środków przetwarzania danych osobowych (nazwisk, adresów e-mail itp.).

 

Odwołanie zgody użytkownika na przetwarzanie jego danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych jedynie po wyrażeniu zgody przez użytkownika. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w każdym momencie ze skutkiem następczym. W tym celu wystarczy wysłać zwykłą wiadomość e-mail z takim wnioskiem. Dane przetwarzane przed otrzymaniem wniosku użytkownika zgodnie z prawem nadal mogą być przetwarzane.

Prawo do wnoszenia skarg do organów nadzorczych

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych, osoba poszkodowana może wnieść skargę do odpowiednich organów nadzorczych.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do tego, aby dane przetwarzane za jego zgodą lub w ramach realizacji umowy, zostały automatycznie przesłane do niego lub do osoby trzeciej w standardowym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Jeśli użytkownik wymaga bezpośredniego przesłania danych do innego podmiotu odpowiedzialnego, zostanie to wykonane jedynie w stopniu technicznie możliwym.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Niniejsza witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania wysyłane do nas jako administratora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po zmianie adresu w pasku adresu przeglądarki z „http://” na „https://” oraz po wyświetlanej przed nim ikonie kłódki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, przesyłane do nas dane nie będą mogły zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

W zakresie dozwolonym przez prawo, w dowolnym momencie i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, użytkownik ma prawo do otrzymania informacji na temat przechowywanych jego danych osobowych, a także na temat ich pochodzenia, odbiorcy i celu ich przetwarzania. Użytkownik ma także prawo do poprawy, zablokowania lub usunięcia tych danych. W razie dodatkowych pytań na temat danych osobowych, użytkownik może skontaktować się z nami w każdym momencie, wykorzystując adres podany w informacjach prawnych.

Sprzeciw przeciwko reklamowym wiadomościom e-mail

Niniejszym stanowczo zabraniamy wykorzystywania danych kontaktowych publikowanych w związku z wymogami informacji prawnych witryny internetowej, do wysyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały specjalnie zamówione. Administrator witryny internetowej zastrzega sobie prawo do podjęcia określonych czynności prawnych w przypadku otrzymania niezamówionych materiałów reklamowych, na przykład spamu pocztą e-mail.

 

3. Zbieranie danych w naszej witrynie internetowej

Pliki cookies

Część naszych stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies nie są niebezpieczne dla komputera i nie zawierają żadnych wirusów. Pliki cookies pomagają zwiększyć łatwość obsługi, wydajność i bezpieczeństwo naszej witryny internetowej. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane przez jego przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookies to tzw. „pliki cookies sesji”. Są one automatycznie usuwane po jego wizycie. Inne pliki cookies pozostają w pamięci urządzenia użytkownika do czasu ich usunięcia. Te pliki cookies umożliwiają rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas następnej wizyty w witrynie.

Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę, aby informowała o stosowaniu plików cookies, dzięki czemu będzie mógł indywidualnie decydować, czy zaakceptować czy odrzucić dany plik cookie. Użytkownik może także skonfigurować przeglądarkę, aby pod pewnymi warunkami automatycznie akceptowała pliki cookies, aby zawsze je odrzucała lub aby po jej zamknięciu automatycznie usuwała pliki cookies. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność tej witryny internetowej.

Pliki cookies, które są wymagane, aby umożliwić komunikację elektroniczną lub udostępnić określone funkcje, których użytkownik chce używać (np. koszyk), są zapisywane zgodnie z Art. 6, ust. 1, lit. f Rozporządzenia RODO. Administrator witryny internetowej ma prawnie uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies, aby zapewnić zoptymalizowane świadczenie usług wolne od błędów technicznych. W przypadku przechowywania także innych plików cookies (takich jak te służące do analizy zachowania użytkownika w Internecie), zostały one opisane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Formularz kontaktowy

Jeśli użytkownik wyśle do nas pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, zbierzemy dane wprowadzone w formularzu, w tym podane dane kontaktowe, aby odpowiedzieć na jego pytanie i ewentualne dalsze pytania. Nie udostępnimy tych informacji bez jego zgody.

Oznacza to, że będziemy przetwarzać dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym wyłącznie za jego zgodą, zgodnie z Art. 6 (1)(a) Rozporządzenia RODO. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy wysłać zwykłą wiadomość e-mail z takim wnioskiem. Dane przetwarzane przed otrzymaniem wniosku użytkownika zgodnie z prawem nadal mogą być przetwarzane.

Zachowamy dane wprowadzone w formularzu kontaktowym do momentu, aż użytkownik zażąda ich usunięcia, odwoła swoją zgodę na ich przechowywanie lub przestanie być spełniany cel ich przechowywania (np. po spełnieniu jego żądania). Niniejszy przepis nie ma wpływu na jakiekolwiek inne przepisy ustawowe, zwłaszcza te dotyczące wymaganych okresów przechowywania danych.

 

4. Media społecznościowe

Wtyczki Facebooka (przyciski Lubię to i Udostępnij)

Nasza witryna internetowa zawiera wtyczki do sieci społecznościowej Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku Lubię to w naszej witrynie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć pod adresem http://developers.facebook.com/docs/plug-ins/.

Kiedy użytkownik odwiedza naszą witrynę, wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie między jego przeglądarką internetową i serwerem Facebooka. W ten sposób Facebook otrzymuje informację, że użytkownik o danym adresie IP odwiedził naszą witrynę. Po kliknięciu przez użytkownika przycisku Facebooka „Lubię to”, kiedy jest on zalogowany na swoje konto Facebooka, użytkownik może powiązać zawartość naszej witryny ze swoim profilem na Facebooku. Pozwala to serwisowi Facebook powiązać jego wizyty w naszej witrynie z jego kontem. Należy pamiętać, że jako administrator tej witryny, nie znamy treści danych przesyłanych do serwisu Facebook i nie wiemy, jak Facebook wykorzystuje te dane. Więcej informacji zawiera polityka prywatności serwisu Facebook pod adresem http://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli użytkownik nie chce, aby Facebook powiązał jego odwiedziny w naszej witrynie z jego kontem na Facebooku, powinien wylogować się ze swojego konta na Facebooku.

Wtyczka Twittera

Funkcje serwisu Twitter zostały zintegrowane z naszą witryną internetową i aplikacją. Funkcje te są oferowane przez firmę Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Używając Twittera i funkcji „retweet”, witryny internetowe odwiedzane przez użytkownika zostają połączone z jego kontem na Twitterze i ujawnione innym użytkownikom. W ten sposób również dane zostaną przesłane do serwisu Twitter. Pragniemy podkreślić, że jako administrator tych stron, nie znamy treści przesyłanych danych i nie wiemy, jak zostaną one wykorzystane przez serwis Twitter. Więcej informacji na temat polityki prywatności serwisu Twitter można znaleźć pod adresem https://twitter.com/privacy.

Użytkownik może modyfikować swoje preferencje dotyczące prywatności w serwisie Twitter w ustawieniach swojego konta pod adresem https://twitter.com/account/settings.

Wtyczka Instagramu

Nasza witryna internetowa zawiera funkcje serwisu Instagram. Funkcje te są oferowane przez firmę Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Jeśli użytkownik zaloguje się na swoje konto w serwisie Instagram, może kliknąć przycisk Instagram, aby powiązać zawartość naszych stron ze swoim profilem na Instagramie. Oznacza to, że Instagram może powiązać wizyty użytkownika na naszych stronach z jego kontem. Jako administrator tej witryny internetowej pragniemy stanowczo podkreślić, że nie otrzymujemy informacji o treści przesyłanych danych, ani o ich wykorzystaniu przez serwis Instagram.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności serwisu Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Wtyczka LinkedIn

Nasza witryna wykorzystuje funkcje sieci społecznościowej LinkedIn. Serwis jest dostarczany przez firmę LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Podczas każdych odwiedzin na naszych stronach zawierających funkcje serwisu LinkedIn, przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn otrzymuje informację, że użytkownik odwiedził nasze strony internetowe ze swojego adresu IP. Po kliknięciu przez użytkownika przycisku LinkedIn „Poleć”, kiedy jest on zalogowany na swoje konto LinkedIn, serwis LinkedIn może powiązać jego odwiedziny w naszej witrynie internetowej z jego kontem użytkownika. Pragniemy podkreślić, że jako administrator tych stron, nie znamy treści przesyłanych danych i nie wiemy, jak zostaną one wykorzystane przez serwis LinkedIn.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

5. Analityka i reklama

Google Analytics

Ta witryna internetowa używa Google Analytics, internetowej usługi analitycznej. Usługa ta jest świadczona przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Usługa Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki „cookies”. Są to pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania przez niego z witryny internetowej. Informacje generowane przez plik cookie, dotyczące korzystania przez użytkownika z tej witryny internetowej, są standardowo wysyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Pliki cookies usługi Google Analytics są przechowywane zgodnie z Art. 6 (1) (f) Rozporządzenia RODO. Administrator witryny internetowej ma prawnie uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkownika, aby optymalizować zarówno witrynę internetową, jak i reklamy.

Anonimizacja adresu IP

W tej witrynie internetowej jest włączona anonimizacja adresu IP. W Unii Europejskiej lub innych państwach, które są stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przed wysłaniem do Stanów Zjednoczonych adres IP użytkownika zostanie skrócony przez firmę Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. W imieniu administratora tej witryny internetowej, firma Google wykorzysta te informacje na potrzeby oceny korzystania przez użytkownika z witryny internetowej, tworzenia raportów na temat korzystania z witryny internetowej, a także świadczenia dodatkowych usług na rzecz administratora witryny internetowej w zakresie korzystania z tej witryny internetowej i Internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi od firmy Google.

Zbieranie danych demograficznych przez usługę Google Analytics

Ta witryna internetowa używa funkcji demograficznych usługi Google Analytics. Umożliwia to generowanie raportów zawierających informacje na temat wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających witrynę. Te dane pochodzą ze spersonalizowanych reklam Google i danych innych podmiotów na temat odwiedzających. Te zebrane dane nie mogą zostać przypisane żadnej konkretnej osobie. Użytkownik może wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia dotyczące reklam na swoim koncie Google lub może zabronić zbierania danych na jego temat przez usługę Google Analytics w sposób opisany w punkcie „Odmowa zbierania danych”.

Wtyczka przeglądarki

Użytkownik może zapobiegać przechowywaniu tych plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że może to oznaczać ograniczenie możliwość wykorzystania pełnej funkcjonalności tej witryny internetowej. Użytkownik może także uniemożliwić przesyłanie danych generowanych przez pliki cookies na temat korzystania przez niego z witryny internetowej (w tym jego adresu IP) do firmy Google oraz uniemożliwić przetwarzanie tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując w przeglądarce wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sprzeciw przeciwko zbieraniu danych
Użytkownik może uniemożliwić zbieranie danych na jego temat przez usługę Google Analytics, klikając następujący link. Spowoduje to ustawienie pliku „opt-out cookie”, aby uniemożliwić zbieranie danych o użytkowniku podczas przyszłych odwiedzin tej witryny: Wyłącz usługę Google Analytics.

Aby dowiedzieć się więcej, jak usługa Google Analytics postępuje z danymi użytkownika, patrz polityka prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Przetwarzanie danych zewnętrznych
Zawarliśmy umowę z firmą Google na outsourcing przetwarzania danych i pełne wdrożenie surowych wymogów organów ochrony danych w przypadku używania usługi Google Analytics.

 

6. Biuletyn

Dane biuletynu

Jeśli użytkownik chce otrzymywać nasz biuletyn, potrzebujemy prawidłowego adresu e-mail oraz informacji, która umożliwi nam potwierdzenie, że jest on właścicielem podanego adresu e-mail i wyraża zgodę na otrzymywanie biuletynu. Nie są zbierane żadne dodatkowe dane. Zbieramy jedynie dobrowolnie podawane dane. Wykorzystamy te dane wyłącznie do wysyłania zamówionych informacji i nie przekażemy ich osobom trzecim.

Oznacza to, że będziemy przetwarzać dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym wyłącznie za jego zgodą, zgodnie z Art. 6 (1) (a) Rozporządzenia RODO. Użytkownik może odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych i adresu e-mail, a także na ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu w dowolnym momencie, np. klikając link „anuluj subskrypcję” w biuletynie. Dane przetwarzane przed otrzymaniem wniosku użytkownika zgodnie z prawem nadal mogą być przetwarzane.

Dane podane podczas subskrybowania biuletynu zostaną wykorzystane na potrzeby jego dystrybucji do momentu anulowania subskrypcji, kiedy to wspomniane dane zostaną usunięte. Nie wpłynie to na dane przechowywane w innych celach (np. adresy e-mail do strefy członków).

 

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza witryna internetowa wykorzystuje wtyczki serwisu YouTube, który jest obsługiwany przez firmę Google. Administratorem stron jest firma YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Kiedy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron zawierających wtyczkę YouTube, zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Wtedy serwer YouTube otrzymuje informację o stronach odwiedzonych przez użytkownika.

Jeśli użytkownik będzie wtedy zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwi serwisowi YouTube bezpośrednie powiązanie swoich zachowań w Internecie ze swoim osobistym profilem. Aby temu zapobiec, użytkownik powinien wylogować się ze swojego konta YouTube.

Serwis YouTube ma pomóc zwiększyć atrakcyjność naszej witryny internetowej. Stanowi to uzasadniony interes, zgodnie z Art. 6 (1) (f) Rozporządzenia RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu firmy YouTube o ochronie danych pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps

Ta witryna internetowa wykorzystuje usługę map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Usługa ta jest świadczona przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z Google Maps, należy zapisać swój adres IP. Ta informacja jest zazwyczaj wysyłana na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywana. Administrator tej witryny internetowej nie ma wpływu na przesyłanie tych danych.

Korzystanie z Google Maps ma zwiększyć atrakcyjność naszej witryny internetowej oraz ułatwić lokalizację wymienionych w niej miejsc. Stanowi to uzasadniony interes, zgodnie z Art. 6 (1) (f) Rozporządzenia RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu firmy Google o ochronie danych pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Dołącz do nas!
Feedback