Rp Gliese Hotel Lobby 01

Gratis comfort!

Verwarmingspanelen voor kantoren & bedrijsfhalen

In een ruimte verwarmd door warmtestralers kunt u een gevoelstemperatuur van 22 °C bereiken, maar slechts voor een temperatuur van 20 °C betalen. Met straalverwarming krijgt u het comfort er gratis bij! Stralingswarmte is de effectiefste manier om te verwarmen, aangezien de mensen en oppervlakken verwarmd moeten worden en niet de lucht.

Het belangrijke binnenklimaat

Meer dan 90% van ons leven brengen we binnen door, in ons huis en op onze werkplekken. Een goed binnenklimaat verbetert ons welzijn en onze prestaties aanzienlijk. De gevoeligheid en fijne motoriek van uw vingers nemen bijvoorbeeld bij 20 graden af en bij 16 graden wordt het moeilijk om te schrijven.

Een goed verwarmingscomfort

Een goed verwarmingscomfort houdt in dat u het niet koud of onaangenaam warm hebt. Wat iemand als aangenaam ervaart, hangt niet alleen af van wat de thermometer aangeeft. De luchttemperatuur is een onderdeel van het verwarmingscomfort, maar onze waarneming is ook afhankelijk van de uitwisseling van straling met de omringende oppervlakken en of de lucht beweegt.

In een normale ruimte worden we net zo veel beïnvloed door de luchttemperatuur als door het uitwisselen van straling. Beide factoren bepalen samen de operatieve temperatuur en dit is een veel betere manier om het comfort te meten dan alleen maar op de thermometer te kijken. Ook de manier waarop we gekleed gaan en ons activiteitsniveau zijn van invloed op hoe we het binnenklimaat ervaren. Bovendien zijn mensen verschillend en wat we als comfortabel ervaren, varieert aanzienlijk. Uit onderzoek blijkt dat het aandeel ontvreden mensen nooit lager is dan 5%.

Met warmtestralers kunt u de luchttemperatuur een paar graden verlagen, maar toch hetzelfde verwarmingscomfort behouden. Aangezien een 1 °C lagere luchttemperatuur voor een ongeveer 5 % lager energieverbruik zorgt, kunt u aanzienlijk besparen!

Warmtestralers geven warmte waar dat nodig is

Een warmtestraler verwarmt zowel de oppervlakken als de mensen in de ruimte. De oppervlakken verwarmen op hun beurt de lucht. Hoe kouder een omringend oppervlak is, hoe meer warmte-energie het "opzuigt". Ramen en andere koude oppervlakken krijgen daarom een groter aandeel van de warmte. De warmte komt daar terecht waar deze het meest nodig is.

De temperatuurverschillen in de ruimte en op verschillende oppervlakken proberen zichzelf altijd te vereffenen en de temperatuurverdeling tussen het plafond en de vloer wordt zeer gelijkmatig. Stralingswarmte is de effectiefste manier om te verwarmen, aangezien de mensen en oppervlakken verwarmd moeten worden en niet de lucht.

Een lagere luchttemperatuur betekent niet altijd dat het kouder wordt

Als de temperatuur van de oppervlakken wordt verhoogd, kan de luchttemperatuur worden verlaagd, door dezelfde operatieve temperatuur, aangezien het menselijk lichaam dan minder warmte aan de omgeving verliest.

Met warmtestralers kunt u de luchttemperatuur een paar graden verlagen, maar toch hetzelfde verwarmingscomfort behouden. Aangezien een 1 °C lagere luchttemperatuur voor een ongeveer 5 % lager energieverbruik zorgt, kunt u aanzienlijk besparen!

Frico.

Comfort voor alle behoeften

Wat als comfortabel wordt ervaren verschilt per mens en is afhankelijk van kleding en activiteitsniveau. Stralingswarmte is de enige technologie die het mogelijk maakt om de operatieve temperatuur te variëren, aangezien behoeften verschillen. Warmtestralers kunnen worden gebruikt voor het verwarmen van het volledige pand, een deel van het pand of een geïsoleerde werkplek. Er kan bijvoorbeeld extra warmte nodig zijn in de kantoren in een koud magazijn of bij een receptiebalie.