Frico

Rejält sänkta energikostnader och bättre arbetsmiljö

Varm luft är lättare än kall och stiger uppåt. I lokaler med hög takhöjd bildas därför lätt en varmluftskudde uppe under taket. Denna överhettade luft orsakar onödigt stora energiförluster. I Systemairs anläggning i Litauen har takfläktsinstallationen sett till att energikostnaderna hålls nere och att personalen har en komfortabel arbetsmiljö.

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 49 länder runt om i världen som tillverkar och marknadsför ventilationsprodukter av hög kvalitet. I Ukmerge, Litauen, finns koncernens huvudfabrik och logistikcenter för mindre bostadsaggregat. Byggnadens totalstorlek är på 15 500 m2, uppdelat på tillverkning, lager och kontor.

Anläggningen värms med värmefläktar SWH och över portarna finns luftridåer installerade. För att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna och för att spara energi har 95 stycken ICF takfläktar installerats. Takfläktarna pressar ner den varma luften i vistelsezonen och utjämnar temperaturskillnaden mellan golv och tak. Den energieffektiva uppvärmningen i kombination med takfläktar ger lägre energikostnader samtidigt som arbetsmiljön blivit bättre.                 

Vi är mycket nöjda med installationen. Under vinterhalvåret höjer takfläktarna temperaturen nära golvet med 2 - 3 ºC.
Mindaugas Martišius Managing Director, Systemair LT.

Stor besparing med kort payoff-tid

Byggnadens markyta: 7 260 m2
Byggnadens höjd: 8 m
Installerade ICF: 95 st
Installationskostnad: 190 000 SEK

Effektberäkning
Årsmedeltemperatur: 6 °C
Energipris: 1 SEK/kWh

Utan takfläktar:
Temperaturgradient: 2,5 °C/m
Totalt energibehov: 1 246 MWh/år
Årskostnad: 1 246 000 SEK

Med takfläktar:
Temperaturgradient: 0,25 °C/m
Totalt energibehov: 1 029 MWh/år *(inklusive takfläktar)
Årskostnad:1 029 000 SEK

Besparing: > SEK 200,000/år
Payoff-tid på under 1 år

Följ oss på sociala medier
Feedback