Frico

Kraftig reduserte energikostnader og bedre arbeidsmiljø

Varm luft er lettere enn kald luft og stiger oppover. I lokaler der det er høyt under taket bygger det seg opp en pute av varm luft oppunder taket. Denne overopphetede luften forårsaker unødvendig store energitap. I Systemairs anlegg i Litauen har takvifteinstallasjonen sørget for at energikostnadene holdes nede og at personalet har et komfortabelt arbeidsmiljø.

Systemair er et ledende ventilasjonsforetak som driver virksomhet i 49 land verden over, og som produserer og markedsfører ventilasjonsprodukter av høy kvalitet. I Ukmerge i Litauen ligger konsernets hovedfabrikk og logistikksenter for mindre boligaggregater. Bygningens totalstørrelse er på 15 500 m2, fordelt på produksjon, lager og kontor.

Anlegget varmes opp med varmevifter SWH, og over portene er det installert luftporter. For å skape et bedre arbeidsmiljø for medarbeiderne og spare energi er det installert 95 ICF-takvifter. Takviftene presser ned den varme luften i oppholdssonen og utjevner temperaturforskjellen mellom gulv og tak. Den energieeffektive oppvarmingen i kombinasjon med takvifter gir lavere energikostnader samtidig som arbeidsmiljøet har blitt bedre.                

Vi er svært fornøyde med installasjonen. I vinterhalvåret øker takviftene temperaturen nær gulvet med 2-3 ºC.
Mindaugas Martišius Managing Director, Systemair LT.

Stor besparelse med kort innsparingstid

Bygningens grunnflate: 7 260 m2
Bygningens høyde: 8 m
Installerte ICF: 95 stk.
Installasjonskostnad: 190 000 SEK

Effektberegning
Årlig gjennomsnittstemperatur: 6 °C
Energipris: 1 SEK/kWh

Uten takvifter:
Temperaturgradient: 2,5 °C/m
Totalt energibehov: 1 246 MWh/år
Årskostnad: 1 246 000 SEK

Med takvifter:
Temperaturgradient: 0,25 °C/m
Totalt energibehov: 1 029 MWh/år *(inklusive takvifter)
Årskostnad: 1 029 000 SEK

Besparelse: > 200 000 SEK/år
Innsparingstid på under 1 år

Følg oss på våre sosiale kanaler
Feedback