Frico

Infomasjon Covid-19

Til alle kunder og samarbeidspartnere

Foreløpig har vi ingen utfordringer med levering av varer. Produksjonen går som normalt og salg og support er fullt operative. Vi har heller ingen påvist smitte blant noen av våre ansatte. Alle som kan, jobber nå fra hjemmekontor og vi følger for øvrig opp alle føringer og anbefalinger fra myndighetene fortløpende.

Om situasjonen skulle tilspisse seg og vi får leveringsutfordringer, vil vi varsle de enkelte oppdrag som rammes. Om nødvendig vil oppdrag av samfunnskritiske virksomheter, som definert av direktorat for sikkerhet og beredskap, gis prioritet.

Vi ber om tidlig tilbakemelding fra kunder som får utsettelser i sine prosjekter, sånn at vi effektivt kan gjøre de nødvendige omprioriteringene i produksjonen i den krevende situasjonen vi nå alle står oppe i.

Følg oss på våre sosiale kanaler
Feedback