Frico

Distributør i Danmark blir Frico A/S gjennom oppkjøp

Systemair AB har kjøpt 60 prosent av det danske salgsselskapet Tempus Heat A/S. Selskapet har 5 ansatte, og navnet endres umiddelbart til Frico A/S.

Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har kjøpt 60 prosent av det danske salgsselskapet Tempus Heat A/S. Selskapet har hovedkontor i Horsens i Danmark og er også etablert med et mindre salgskontor utenfor København. Tempus har en omsetning på rundt SEK 15 millioner. Selskapet er distributør av Fricos varmeprodukter og gir også service på produktene. Selskapet har 5 ansatte, og navnet endres umiddelbart til Frico A/S.

«Vi ser gode muligheter til å øke markedsandelene våre for Frico i Danmark. Tempus bidrar til et sterkt markedsnærvær samt en dreven og kompetent organisasjon. Vi forventer fortsatt vekst i Danmark for Fricos produktutvalg,» sier Roland Kasper, adm. dir. ved Systemair.

For ytterligere informasjon kontakt:
Roland Kasper, adm. dir., + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, økonomidir., + 46 70 577 40 09, +46 222 440 09

Følg oss på våre sosiale kanaler
Feedback