Frico

Hovedproduktområder


Luftporter


Ved å skille forskjellige klimasoner fra hverandre ved hjelp av en usynlig luftport, oppnår man store energibesparelser og et behagelig inneklima. Ved hjelp av Thermozone-teknologien kan vi lage luftporter med maksimal effekt. 

Luftporter

Varmestrålere


Varmestrålere varmer menneskene, ikke luften rundt. Varmestråling går automatisk dit det trengs mest, en fordel som gir store muligheter for å skape et bra inneklima.


Varmestrålere

Varmluftsvifter


Varmluftsvifter gir effektiv oppvarming med lave investeringskostnader. Våre varmluftsvifter er robuste og driftssikre, har et lavt støynivå og usedvanlig lang levetid.
 

Varmluftsvifter

Konvektorer


Konvektorer gir god spredning av varmen, og den oppadstigende, varme luftstrømmen kan utnyttes til å motvirke kaldras, for eksempel fra vinduer.
 

Konvektorer

Takvifter


Takvifter brukes først og fremst for å utjevne temperaturen i lokaler hvor det høyt under taket. Viften presser ned den varme luften som samles opp under taket. På denne måten utnyttes varmen bedre i oppholdssonen og varme tapene gjennom tak og vegger minskes.

Takvifter

Reguleringer


Reguleringssystemet er hjernen i et varmeanlegg. Frico har en rekke reguleringer å velge mellom, avhengig av hvor avansert løsning man er ute etter og hva slags miljø den skal brukes i.

Reguleringer

Produktvalgsguide


La vår produktvalgsguide hjelpe deg! Her finner du produktvalgsguiden, varmeberegning og spesifikasjonstekst.

Produktvalsguiden

Fricos produkter

 

Referanser

Her har vi samlet referanser fra hele verden.

Produktreferanser 

Følg oss på våre sosiale kanaler
Feedback