Frico

Studie AMCA dokazuje, že vzduchové clony poskytují lepší ochranu vstupních prostor než zádveří

Trojnásobně účinnější řešení pro zabránění vniknutí vnějšího vzduchu, energeticky mnohem účinnější než zádveří. To je výsledek testu, ve kterém byly vzduchové clony testovány přední organizací zabývající se prouděním vzduchu.

Současným standardem při výstavbě nových budov je maximální snaha eliminovat infiltraci vzduchu a minimalizovat energetické ztráty. Místo standardních vchodů je proto často použito řešení se zádveřím, které má poskytnout dodatečnou ochranu vstupních prostor. Nákladné řešení zabírající příliš mnoho prostoru v části budovy, kterou procházejí všichni zákazníci a zaměstnanci.

AMCA (Air Movement and Control Association*) vytvořila komplexní studii, která měřila celkovou spotřebu energie budovy a porovnala výsledky získané ve vstupních prostorách bez použití vzduchové clony, s použitím vzduchové clony a na závěr se zádveřím. Jednalo se vždy o prostory se dvěma vchody. 
Výsledky ukázaly, že clona poskytuje přibližně 65% ochranu proti pronikání venkovního vzduchu. Pro porovnání - druhé nejúčinnější řešení – zádveří poskytuje pouze 23 % ochranu proti vniknutí venkovního vzduchu. Studie jednoznačně prokázala, že vzduchové clony dokážou nejúčinněji snížit spotřebu energie budovy.

Studie vychází z předchozího reálného testování a CFD analýz vytvořených v 90. letech, kdy byla definována pravidla pro návrh budov se zádveřím v chladnějších lokalitách USA. V té době bylo na základě těchto analýz rozhodnuto o povinnosti používat zádveří za účelem úspory energií. Tyto závěry a metody byly nyní použity znovu a bylo znovu provedeno přibližně 350 různých simulací za účelem nalezení definitivní odpovědi na otázku, jak chránit vchody do budovy s maximálním možným efektem.

CFD analýzy, které se postupně provedly, braly v úvahu různé scénáře, klimatické zóny, letní i zimní podmínky, vyvážené/nevyvážené větrání, nápor větru a počet osob procházejících vchodem za hodinu. Část analýz se zaměřila na zkoumání množství vnikajícího venkovního vzduchu skrz vstupní otvory. Analýza jasně ukázala, že vzduchová clona po otevření dveří poskytuje lepší ochranu než zádveří.

Studie též testovala čisté úspory energie vypočítané a analyzované pro model středně velké kancelářské budovy. Budova měla vyvážený systém větrání a vstupy procházelo průměrně 100 lidí za hodinu. Výsledky ukázaly, že celková spotřeba energie budovy byla při nainstalovaných vzduchových clonách nižší ve srovnání s použitím zádveří.

Efekt vzduchových clon byl lepší v chladnějších oblastech, kde byly energetické úspory dosaženy menší infiltrací chladného venkovního vzduchu a tedy prostřednictvím úspor v nákladech na vytápění budovy. Studie prokázala, že vzduchová clona je nejen účinnější než zádveří, ale má též mnohem nižší instalační náklady a vyžaduje výrazně menší prostor ve vstupních prostorách.

*Air Movement and Control Association (AMCA) je uznávaná mezinárodní nezisková organizace výrobců systémového zařízení pro vzduchotechniku - zejména ventilátorů, klapek, tlumičů hluku a vzduchových clon používaných v komerčních budovách a průmyslových procesech.


Sledujte nás v našem
sociální sítě
Feedback